Fällande dom i ”pilotfallet” kan leda till fler åtal kring Swishlistan

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Sammanlagt fem personer på Swishlistan har hittills åtalats som misstänkta för narkotikabrott.

I samtliga fem fall har utredande polis och extra åklagare Dennis Jernberg, som lett förundersökningarna, kommit fram till att det utöver Swishinbetalningarna till den 28-årige knarkbrottsdömde mannen också finns stödbevisning som är tillräcklig för fällande domar.

Swishlistan i Sundsvall

Men ytterst är det förstås domstolen som tar ställning i skuldfrågan.

Advokat Bo Pargéus som försvarar den man i 30-årsåldern som ställdes inför rätta tidigare i veckan anser att bevisunderlaget är ”svagt”.

– Det är inte den misstänkte som har ”förklaringsbördan” utan att det är åklagaren som måste kunna styrka brott ”utom varje rimligt tvivel”, poängterar han.

Vill inte kommentera ytterligare

Enligt åklagaren Dennis Jernberg däremot är åtalet styrkt.

– Om du med det menar att det finns tillräcklig bevisning för en fällande dom, så ja, säger han.

Medelpads lokalpolischef Andreas Bergström har tidigare sagt att man med de fem ärenden som nu prövas i domstol vill se om stödbevisningen i just de fallen håller i domstol. Blir det fällande domar kommer man med stor sannolikhet att utreda fler personer på Swishlistan för narkotikabrott.

– Men jag vill inte kommentera det här ytterligare. Inte före domen på fredag i alla fall, säger han till SVT.

Måste finnas mer bevisning

Kammaråklagare Henrik Wallin var den som lade in Swishlistan i förundersökningsmaterialet till det stora gängmålet i somras.

Han är noga med att poängtera att man inte per automatik kan sätta likhetstecken mellan förekomst på Swishlistan och narkotikaaffärer.

Han utvecklar sitt resonemang om behovet av stödbevisning i klippet ovan.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/fallande-dom-i-pilotfallet-kan-leda-till-fler-atal-kring-swishlistan

Share the Post:

Related Posts