Planer på solcellspark i Njurunda kritiseras av boende –”För bygden skulle det vara katastrof”

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Det var inte förens samrådet om översiktsplanen för solcellsparken var klart som Birgitta och andra Bredbynbor blev informerade av planerna. Hon önskade att någon under utredningens gång hade kontaktat markägarna i förväg.

Hon menar att det skogens värde är mer värt att bevara som den är mot till den nytta som en solcellspark skulle kunna komma med.

– Det kommer att finnas risker som brandrisk och våra brunnar och avlopp kommer att ta skada, säger Birgitta Velander.

”Det är förödande”

För Birgitta Velander är det ungefär 100 hektar av hennes mark som berörs. Men enligt henne är det mycket mer som påverkas än endast hennes mark.

– Vi har långt till alla samhällsfunktion och vi ahr ju bosatt oss här av någon anledning. Många har i flera generationer bott här. Att föröda vår anledning till att bo här, både känslomässigt, ekonomiskt och miljömässigt det är förödande.

I klippet ovan visar Birgitta upp delar av hennes mark där solcellsparken planeras.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/planer-pa-solcellspark-i-njurunda-kritiseras-av-boende-for-bygden-skulle-det-vara-katastrof

Share the Post:

Related Posts