3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Så ska Region Västernorrland minska andelen hyrpersonal inom sjukvården

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

I november 2023 meddelade Region Västernorrland att inför 2024 och 2025 väntade ett ekonomiskt underskott på drygt en miljard kronor. Den största pengaboven: inhyrd sjukvårdspersonal.

Under torsdagen presenterades en plan över hur regionen ska minska andelen hyrd personal.

Så påverkas patientsäkerheten

I omställningen som väntar kan det innebära en viss påverkan på patientsäkerheten, något som Elina Backlund Arab(S) menar redan finns med den stora mängden hyrpersonal.

– Det är viktigt att vi bryter den trenden. Därför har vi sagt till hälso-och sjukvårdsdirektören att man måste komma fram till tydliga planer för hur man säkrar upp patientsäkerheten när vi gör det här skiftet, säger Elina Backlund Arab (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kan bli längre vårdköer

Det kan även bli längre vårdköer under en period. Det är en effekt som man har sett i andra regioner som genomfört en liknande förändring.

– Men hyret skapar också mer patientosäkerhet, sämre arbetsmiljö för vårdpersonal och sämre patientkontinuitet, enligt Elina Backlund Arab (S).

Hälso- och sjukvårdsdirektören ska återkomma löpande med konkreta förslag som politikerna sedan ska besluta om.

I klippet listar hon tre åtgärder som ska minska behovet av hyrpersonal.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/sa-ska-region-vasternorrland-minska-andelen-hyrpersonal-inom-sjukvarden

Share the Post:

Related Posts