3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Härnösand om hur de tog sig ur stafettfällan: ”I dagsläget har vi enbart fast anställda”

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Stafettsköterskor får generellt sett en högre lön än en sköterska som är anställd av regioner och kommuner. Härnösands kommun har därför satsat på att arbetet som fast anställd ska locka på andra sätt. Bland annat genom ett trivsamt arbetsklimat, ett starkt kollegialt stöd samt ett bra schema som underlättar livspusslet.

”Konsultföretag är med och konkurrerar”

Kostnaderna för hyrpersonal har tiodubblats för kommunerna i Västernorrland de senaste 10 åren, vad tror du att det beror på?

– De senaste åren har det blivit tydligt att det råder en generell brist på sjuksköterskor. Utifrån den verkligheten så har det också skapats en helt ny arbetsmarknad där konsultföretag nu är med och konkurrerar och kan locka med erbjudande om väldigt höga löner, skriver Jens Hallner, verksamhetschef hälso- och sjukvård i ett mejl.

Läs hela mejlet i faktarutan nedanför.

Jens Hallners mejlsvar i sin helhet

”De senaste åren har det blivit tydligt att det råder en generell brist på sjuksköterskor. Utifrån den verkligheten så har det också skapats en helt ny arbetsmarknad där konsultföretag nu är med och konkurrerar och kan locka med erbjudande om väldigt höga löner.

Det tror jag har bidragit till att det har varit svårt för kommunerna att kunna rekrytera sjuksköterskor i tillräcklig omfattning, som i sin tur har inneburit att man i allt högre utsträckning varit tvungen att anlita hyrpersonal, vilket i slutänden innebär en väldigt stor kostnad för kommunerna”.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/harnosand-om-hur-de-tog-sig-ur-stafettfallan-i-dagslaget-har-vi-enbart-fast-anstallda

Share the Post:

Related Posts