3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

N6-gruppen ska bädda för norrländsk industrirevolution: ”Västernorrland kan lära av våra misstag”

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

De sex går inte alls i takt – först i processen ligger Skellefteå med sin Northvoltfabrik, sedan kommer satsningarna i Norrbotten som ligger ett par år efter, och sist projekten i Jämtland och Västernorrland, ytterligare något år efter i kedjan.

– Vi lär av varandra, nitar vi gått på men även det som varit framgångsrikt, säger Carina Sammelin (S), kommunalråd i Luleå.

N6 är ett samarbete mellan Östersund, Sundsvall, Örsköldsvik, Umeå och Luleå – och även Skellefteå, men mer som en hangaround till gruppen.

– Trycket är hårt på de här kommunerna, förändringen måste gå snabbt och vi måste ställa om för att bli större städer, säger Sammelin.

Bostäder viktigast

Norrlands dilemma är även i det här fallet att så få bor häruppe:

– Det är en väldigt stor del av Sverige ytmässigt, och Norrland står för en väldigt stor del av nationalinkomsten, men vi har få invånare.

Vad är viktigast just?

– Att bygga bostäder, det är helt avgörande, säger Carina Sammelin.

Regeringen har pekat ut Norrbotten och Västerbotten som prioriterade områden för omställningen, men ställt Västernorrland och Jämtland utanför.

Inga ministrar från Norrland

Och riksplanet är förankringen lite skral – regeringen har inte har en enda minister från den nordligaste delen av landet, där de stora projekten ska genomföras, och till det EU-valet: där är det bara en Norrlandskandidat som har chans att komma in i parlamentet.

– Det är en nackdel, det är alltid bättre med människor som vet hur det är att leva i Norrland, tycker Sammelin.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/n6-gruppen-ska-badda-for-norrlandsk-industrirevolution-vasternorrland-kan-lara-av-vara-misstag

Share the Post:

Related Posts