3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Inga visitationszoner i Västernorrland: ”Har inte de problemen”

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Lagen som röstades igenom i riksdagen i början av april, ger polisen ökade befogenheter att inom ett avgränsat område söka efter bland annat vapen, i syfte att motverka skjutningar och sprängningar.

Men, lagen är omdiskuterad och har mötts av kritik, bland annat för att helt oskyldiga riskerar att visiteras.

”Inte aktuellt”

– Min inställning är att vara restriktiv, och samtidigt vara väldigt noggrann i att följa vilka nivåer runt om i landet man ser ligger till grund för att inrätta en visitationszon. Men där är vi inte idag i Västernorrland, säger Josef Wiklund.

I klippet ovan svarar polisområdeschefen i Västernorrland på tre frågor om visitationszoner.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/inga-visitationszoner-i-vasternorrland-har-inte-de-problemen

Share the Post:

Related Posts