Mikael Oscarsson (KD) om beredskapssjukhus i Västernorrland: ”Vi måste ha en sjukvård som fungerar”

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Försvarsberedningen tycker att beredskapen måste öka skyndsamt – och det gäller även den civila beredskapen där hälso- och sjukvården ingår. Försvarsberedningen skriver i en rapport att Sverige kommer att behöva särskilda beredskapssjukhus som ökar vårdplatserna och skulle kunna vårda trauma- och andra krigsskador och som har en fastställd krigsorganisation.

”Viktigt att inte bara säkra militär kapacitet”

I rapporten pekas Norrland och Östra Sverige ut som två platser för beredskapssjukhus.

Tidigare har regionrådet Glenn Nordlund (S) sagt att Region Västernorrland har svårt att klara det ansvaret utan extra stöd. Men hur ett beredskapssjukhus skulle kunna finansieras och hur personalfrågan i så fall ska lösas säger Mikael Oscarsson (KD) att han inte kan svara på.

– Jag vet inte hur förhållandena ser ut här, på vilket sjukhus man skulle satsa på. Men att det är viktigt att inte bara stärka kapaciteten militärt. Vi måste också jobba med att ha beredskapssjukvård, säger han.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/mikael-oscarsson-kd-om-beredskapssjukhus-i-lanet-vi-maste-ha-en-sjukvard-som-fungerar

Share the Post:

Related Posts