Regiondirektörens förklaring till hög patientavgift: Vill styra att färre söker akutvård

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

– 2020 gjorde vi en ordentlig genomgång av alla våra patientavgifter. Man gjorde en bedömning att man ville påverka beteendet att söka vård på rätt nivå. Vi ville styra beteendet hos våra invånare med att sätta en högre avgift för att söka vård på akuten, säger Bellander till SVT.

Bellander redogör att avgifterna har sedan 2020 justerats utifrån utvecklingen för prisbasbeloppet, det finns alltså inget beslut för en ny grundavgift utan härstammar från indexjusteringar.

SVT: Hur kan man mäta om det gör någon skillnad att höja avgiften?

– Vi mäter och följer hur många patientgrupper som söker till akuten och för vilka åkommor och hur man blir behandlad när man kommer till akuten. i den utvärdering som har gjorts ser vi inte fullt ut än en tillräcklig förändring i att söka på rätt nivå, därför vill vi ligga kvar med en högre avgift när man söker sig till akuten.

Starta klippet och hör Åsa Bellanders svar angående Magnus som är sjukskriven som påverkas av den höga avgiften.

Diagram över patientavgifter för akuten, från högst pris till lägst pris. Foto: SVT Grafik

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/regiondirektoren-forklarar-vill-styra-att-farre-soker-akutvard

Share the Post:

Related Posts