Restauranger och salonger kontrollerades i Sundsvall


Vid inspektionerna kontrollerades sju restauranger och sex skönhetssalonger. Deltagande myndigheter vid kontrollerna var Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Jämställdhetsmyndigheten.

Under insatsen genomförde polisen ett antal inre utlänningskontroller. Tre personer som saknade tillstånd att arbeta i Sverige anträffades och avseende dessa så har brottsanmälningar om brott mot utlänningslagen upprättats.

Arbetsmiljöverkets kontroll av arbetstider genererade att kontroll av arbetad tid utifrån arbetstidslagen kommer att ske på fyra restauranger som saknar kollektivavtal. På ytterligare en restaurang kommer kontroll av arbetstidens förläggning att ske. Kontroll av arbetad tid kommer även att ske på tre av skönhetssalongerna, som saknar kollektivavtal.

Krav på första hjälpen-utrustning

Arbetsmiljöverket lade också förbud på att använda maskiner på två av restaurangerna eftersom det saknades skydd på maskinerna. Dessutom ställdes krav på flera av restaurangerna kring första hjälpen-utrustning.

Skatteverket genomförde kontroller av personalliggare och tillsyn av kassaregister. Brister upptäcktes hos några av de besökta företagen och bestod i att personer inte var inregistrerade för arbetspasset och att kassaregister inte var anmälda till Skatteverket. När Skatteverket upptäcker brister så leder det till att kontrollavgifter påförs för de aktuella företagen.

Arbetsförmedlingen upptäckte misstänkta felaktigheter som kommer att utredas vidare.


En del av ett regeringsuppdrag

 

Länk: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/nord/2024/mars/arbetsplatsinspektioner-i-sundsvall/

Share the Post:

Related Posts