3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Patient skrevs ut från psykklinik – begick självmord

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Patienten sökte först själv upp vård hos psykiatriska kliniken under hösten 2019. I juni 2021 efter en remiss besöker patienten en specialistläkare inom psykiatriska öppenvård.

Efter besök hos specialistläkare påbörjas en utredning för autism. Ingen uppföljning av läkare sker från oktober 2021 tills patienten gör ett självmordsförsök i mars 2022.

Då överfördes patienten till psykiatriska kliniken och får vid fyra tillfällen elchockbehandling. En kort tid därefter önskar patienten att skrivas ut. Hen genomgår då en suicidriskbedömning och får sedan skrivas ut. Kort därefter begår patienten självmord.

Flera felaktiga bedömningar

Enligt lex Maria-anmälan som sjukhuset upprättat har det gjort flera felaktiga bedömningar av patienten från att hen först sökte hjälp 2019.

Det har saknats resonemang angående korrekt läkemedelsbehandling för patienten utifrån att hen befann sig i en djup depression. Sedan borde patienten ha övertagits av vården långt innan det gjordes.

Patienten beviljades även permission trots att det var kort tid efter ett allvarligt självmordsförsök. Sedan riktar man kritik i anmälan mot suicidriskbedömningen som genomfördes vid utskrivningssamtalet med patienten som anses brista på flera plan.

Åtgärderna efter vårdmissarna

Händelsen kommer diskuteras i lärande syfte på flera plan gällande bland annat att ha flera behandlingsspår i gång samtidigt. Även vikten av noggrann suicidriskbedömning vid beslut om permission och utskrivning kommer diskuteras.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/patient-skrevs-ut-fran-psykklinik-begick-sjalvmord

Share the Post:

Related Posts