3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Beslut om minskat intag av hyrpersonal och granskning av inköp: ”Kommer inte att räcka”

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Det ekonomiska läget i regionen har varit dåligt länge och underskottet har bara vuxit för varje år.

De senaste officiella siffrorna pekade mot ett underskott på en miljard kronor de närmsta två åren.

Under tisdagen satte sig därför regionstyrelsen i ett extrainsatt möte för att besluta om åtgärder för att hantera den svåra ekonomiska situationen.

Hyrpersonalen ska minska

Enligt regionen är den enskilt största anledningen bakom den försämrade ekonomin kostnaden för hyrpersonal. Därför får Hälso-och sjukvårdsnämnden i uppdrag att lägga upp en plan för hur, och i vilken takt, hyrbemanningen ska minskas för att kunna bromsa in kostnaderna under första halvan av 2024. Den redovisningen ska presenteras för Regionstyrelsen den 8 februari.

Beslut om anställningsstopp

Regionstyrelsen föreslår även skärpta restriktioner för nyanställningar, inköp och investeringar och köp av konsulttjänster.

Här är regionstyrelsens BESLUT OM ÅTGÄRDER

• Anställningsstopp (med undantag för vårdpersonal och personer som anställs för att minska konsulttjänster)

• Alla inköp över 50 000 kronor (med undantag för löpande sjukvårdsmaterial) ska prövas i ett särskilt inköpsråd som består av ekonomidirektör, inköpschef och controller hälso- och sjukvård. Dessutom ska reglerna för inköpen bli ännu tydligare.

• Ett hårt stopp för förbrukningsinventarier, ännu ej påbörjade konsultuppdrag och andra icke verksamhetskritiska kostnadsslag ska införas. Undantaget är för uppdrag direkt kopplade till effektivare administration eller andra kostnadsminskande uppdrag.

• Alla investeringar, även tidigare godkända, ska prövas innan avtal tecknas.

Källa: Region Västernorrland

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/beslut-om-minskat-intag-av-hyrpersonal-och-granskning-av-inkop-kommer-inte-att-racka

Share the Post:

Related Posts