Miljöanpassning av Ljungan vid Alby sågas av närboende: ”Dumheter”

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Miljöanpassningen av vattenkraften som pausades i ett år av Tidöpartierna ska återupptas under 2024. Det meddelar man från miljöminister Romina Pourmokhtaris stab. Däremot är pausningen förlängd och kommer inte igång i februari som planerat.

Sämre miljö

När och om processen kommer igång är Ljungans vattenområde ett av de första stora vattendrag där man ska fastställa vilka åtgärder som ska göras. Nu befarar folk längs älven att det som ska bli bättre för miljön istället kan bli sämre.

Anders Sundelius bor vid en av de två äldre dammar som finns i Alby och som kraftbolaget Statkraft vill riva som en del av miljöanpassningen av Ljungan.

– Det är bara dumheter, det kommer att bli som en bäck, säger Anders Sundelius som menar att det lilla vattenflöde som rinner genom de dammar det handlar om inte ger någon effekt.

Betydelselöst för elproduktionen

Dammarna har inte någon betydelse för elproduktionen, merparten av Ljungans vatten rinner i en kraftverkstunnel vid sidan om.

– Det blir ju inte mycket vatten, i så fall måste kraftverket släppa på mera vatten, säger Anders Sundelius som menar att den miljöanpassning som föreslås blir ett slag i luften.

Kemföretaget Nouryon som är en stor arbetsgivare i Alby befarar att en rivning innebär problem med kylvatten till fabrikens processer och inför de stundande domstolsförhandlingarna har Ånge kommun tagit ställning mot en rivning.

Förordar rivning

Samtidigt anser länsstyrelsen att en utrivning är bra för miljön.

– Nu måste kraftbolaget utreda vad en utrivning kan innebära, säger Marie Werkestam på länsstyrelsen i Västernorrland.

Rättslig prövning väntar för Albydammarna och hela Ljungan liksom alla andra dammar i landet i en process som kan pågå i upp mot 20 år.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/miljoanpassning-av-ljungan-vid-alby-sagas-av-narboende-dumheter

Share the Post:

Related Posts