3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Alnö kyrka historisk – blir först i stiftet med HBTQI-märkning

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Med kantorn spelar Bach på kyrkorgeln berättar Eva Stenström, präst i Alnö kyrka om hur både kyrkopolitiker och personal i församlingen gått en utbildning i HBTQ-frågor, ett arbete som ska landa i en mångfaldsplan för församlingens verksamhet.

Det handlar också, visar det sig, en del om botgöring:

– Vi vill också visa att kyrkan idag inte är så fördömande som kyrkan så ofta har varit, säger Eva Stenström.

Sex steg för att bli en regnbågskyrka

1. (Röd) Församlingen visar intresse för att få märkningen Regnbågsnyckeln. Tillsammans med styrgruppen planeras hur och när församlingen kan starta processen.

2. (Orange) Församlingens medarbetare och förtroendevalda utbildas i normer, bemötande, inkludering och hbtq utifrån boken ”Så att jag kan komma in – kristen tro och hbtq”.

3. (Gul) Medarbetare och förtroendevalda deltar i studiecirklar utifrån samtalsmaterialet ”Så att jag kan komma in”.

4. (Grön) Församlingen identifierar eventuella utbildningsbehov utifrån den process som nu pågår och tar fram mångfaldsvisioner med hjälp av ”Så att jag kan komma in”.

5. (Blå) Om utbildningsbehov identifierats i grön fas kan församlingen utbildas ytterligare utifrån de önskade behoven av fördjupning.

6. (Lila) Församlingen tar det sista steget i processen, formulerar sina mångfaldsvisioner, får dem godkända av styrgruppen och tilldelas därefter hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln.

Källa: ekho.se

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/alno-kyrka-historisk-blir-forst-i-stiftet-med-hbtqi-markning

Share the Post:

Related Posts