Välj vilken annonstyp du vill ha, ev. kostnad faktureras senare.

Genom att godkänna och skicka in så godkänner du även att det får införas i nästa nummer som produceras.
Du godkänner även att medverkande namn är upplysta om införandet.
Eventuell kostnad faktureras separat.