3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Mässling upptäckt på Sundsvalls sjukhus – första fallet på 24 år

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Patienten, som smittats efter besök i annat land, besökte akutmottagningen flera gånger innan det upptäcktes att hen bar på mässlingen, en väldigt smittsam infektionssjukdom som sprids via luften.

– Det är så pass ovanligt med mässling i Sverige och svårt att ställa diagnos innan man får de här typiska utslagen. I år har 14 fall konstaterats i hela landet men i Västernorrland är det det första fallet sedan år 2000, säger Maria Tempé som är smittskyddsläkare.

Omfattande smittspårning

När det väl konstaterats röra sig om mässling påbörjades ett omfattande arbete med att spåra personal och patienter som kan ha utsatts för smittan.

– Vi har hittat ett mindre antal personer som har fått förebyggande behandling.

Det är ännu oklart om fler har smittats då inkubationstiden är minst en vecka men oftast längre.

De har skydd mot mässlingen

Alla födda efter 1980, som följer det svenska vaccinationsprogrammet, får som barn två doser vaccin mot mässling. Födda innan 1960 har i de allra flesta fall haft mässling och är också skyddade från smitta.

– Det finns en mellangrupp med personer som är födda mellan 1960 och 1980 där skyddet mot mässling kan variera, enligt Maria Tempé.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/massling-upptackt-pa-sundsvalls-sjukhus-forsta-fallet-pa-24-ar

Share the Post:

Related Posts