3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Polisen utökar kamerabevakningen i Sundsvall samt förlänger i Timrå


Sedan några år är kamerabevakning en viktig del av Polismyndighetens brottsförebyggande och brottsutredande verksamhet. I enlighet med regeringens direktiv så monterar polisen årligen upp fler kameror, så även i Sundsvall.

Med start förra veckan och kommande veckor framöver monteras fler kameror upp på olika platser i Sundsvall.

Kamerabevakningen i Sundsvalls centrum utökas. I bostadsområdena Nacksta och Skönsberg blir några tidigare kamerapunkter fasta och en viss utökning sker. I bostadsområdet Bredsand kommer nya kameror sättas upp.

Polisen bedriver sedan hösten 2023 kamerabevakning i bostadsområdet Tallnäs i Timrå. Det gällande beslutet sträckte sig fram till 30 juni 2024. Detta beslut har nu förlängts ett år till och med 30 juni 2025.

I samtliga områden omfattar besluten såväl fast monterade kameror som UAS. 

Arbetet med kamerabevakning inom polisområde Västernorrland fortsätter. De närmaste åren bedöms ett större antal kameror monteras upp på olika platser i polisområdet.


Mediakontakt

Christian Hald
Kameraansvarig Polisområde Västernorrland

 

Länk: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/nord/2024/juni/kamerabevakning-sundsvall-samt-forlangning-timra/

Share the Post:

Related Posts