3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Kamerabevakning Kramfors centrum


Kamerabevakning är en del av lokalpolisområdets brottsförebyggande arbete. Kamerorna är placerade på strategiskt utvalda platser i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brottsliga handlingar för att kunna underlätta utredning och lagföring. 

Kramfors centrum har varit planerad sedan en tid och nu har de första kamerorna äntligen kommit på plats. Ytterligare kameror kommer monteras upp efter sommaren. Etableringen på Kramfors centrum är en fast etablering så kamerorna kommer sitta uppe tills vidare. 

Arbetet med kamerabevakning inom polisområdet fortsätter. De närmaste åren bedöms ett större antal kameror monteras upp på olika platser.


Mediakontakt
Christian Hald
Samordnare för polisens kameraförmåga i Västernorrland

 

 

Länk: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/nord/2024/juni/kamerabevakning-kramfors-centrum/

Share the Post:

Related Posts