3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Ånges förslag till försvaret: Mobiliseringsförråd för Nato

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Ånge presenterar sitt erbjudande i en femsidig folder, på svenska och engelska. Förslaget har nu lagts fram till Försvarsmakten.

Utdrag ur förslaget:

”Västernorrland och Ånge är ut ett försvarsmaktsperspektiv idag (2024) skyddsvärt område samt är ett prioriterat område genom de möjligheter som finns för transport av förband med järnväg, väst till öst, samt sjötransporter.”… ”Nedre delen av Norrland är en av fem militära strategiska områden. Ånge kan vara en hub i området med grön utveckling för att stärka NATO:s försvar.”

Arbetstillfällen

Det handlar förstås om möjligheter till utveckling och arbetstillfällen i kommunen.

Men Jan Filipsson menar också att förutsättningarna för det här är idealiska i Ånge.

– Kommunen är strategiskt placering i en dalgång. Det finns en helt unik rangerbangård, en av de största i landet. Det är den absoluta järnvägsknutpunkten, mitt i Sverige. Och beslutsvägarna inom kommunen är korta.

I projektbeskrivningen till Försvarsmakten pekas också på att det finns goda förutsättningar till ett militärt flygfält i kommunen, en nära fyra kilometer lång raksträcka:

”Undangömd i en dal, vilket gör den idealisk för in- och utgående flyg utan att störa den allmänna befolkningen.”

Artikeln uppdateras senare under fredagen.

Fotnot: Den politiska majoriteten i Ånge utgörs av S, M, C och KD.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/anges-erbjudande-till-forsvarsmakten-mobiliseringsforrad-for-nato

Share the Post:

Related Posts