3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Självmord på psykiatrin kopplas till läkarbrist i Västernorrland: ”Störst brist i landet”

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

SVT Västernorrland har gått igenom tio Lex Maria anmälningar från 2021 till och med 2023 från psykiatrin i Västernorrland, där patienten har tagit sitt liv trots att de varit på olika sätt i kontakt med psykiatrin.

I tre av fallen nämns i regionens egna utredning att läkarbristen är en del av situationen. I två av fallen nämns det till varför regionen inte kan göra vissa åtgärder och i ett fall som bakomliggande orsak. Bland annat står det:

”RVN har den lägsta bemanningen i Sverige på läkarsidan och de som finns behöver prioriteras att arbeta i den dagliga patientvården.”

– Det stämmer inte riktigt, men vi har haft det. Som det är just nu tror vi att det är några som har sämre läkarbemanning än vi, säger länsverksamhetschef för psykiatrin Hans Vikström.

Regionen: Andra problem än läkarbrist bakom suicid

Även om det går att läsa i utredningarna om läkarbristen menar Hans Vikström, verksamhetschef länsverksamhet psykiatri, att det inte är direkt kopplat till att patienter kunnat ta sitt liv.

– Det är en utmaning att bemanna alla specialistläkartjänster, men vi kan inte se att det har någon särskild påverkan, säger Vikström.

Återkommande lyfts i utredningarna att det för patienterna saknas strukturerade suicidriskbedömningar och vårdplaner.

– Vi jobbar hårt sedan ett år tillbaka att bli bättre på det här. Ofta är åtgärderna gjorda men inte dokumenterade, så där har vi ett utvecklingspotential som vi jobbar med, säger Vikström.

Avvikelser kopplade till brister

* Patient hänger sig på toaletten. akutvagn hämtas inte direkt, en annan mottagning hinner hämta sin hjärtstartare innan aktuell avdelning gör det. Ambulanspersonal kommer och avbryter efter ett tag upplivningsförsöken.

* Patient som sökt psykiatri-akutmottagningen och där blivit nekad vård efter att han påtalat att han ville bli inlagd på avdelning på grund av sina starka suicidala tankar. Har därefter gått ner till bron som går över E4:an i Skönsberg för att ta sitt liv. Polis och räddningstjänst hittar patienten som står utanför räcket och är på väg att hoppa. räddningspersonal lyckas få tag i patienten och drar honom över räcket.

MÅR DU DÅLIGT? HIT KAN DU VÄNDA DIG

Om självmord känns som en utväg, bör du söka professionell hjälp så snart som möjligt. Hit kan du vända dig:

Akut hjälp: Ring 112

Jourhavande präst: Ring 112 och fråga efter jourhavande präst. Alla dagar 21-06

Jourhavande medmänniska: 08-7021680

Vårdguiden 1177: Sjukvårdsupplysning och information om närmaste psykiatriska akutmottagning. Tel: 1177

Minds självmordslinje: Telefon: 90101 dygnet runt. Chatt: mind.se – även för närstående

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/sjalvmord-kopplas-till-lakarbrist-i-vasternorrland-storst-brist-i-landet

Share the Post:

Related Posts