3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Cancerpatienter i Västernorrland kan komma att påverkas av strejk

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Strejken påverkar invånare över hela den norra sjukvårdsregionen.

– Våra svårt sjuka patienter riskerar att få en försämrad vård då hela vårdkedjan i norra Sverige påverkas – från att du söker vård till diagnostik och behandling, säger Maria Strandberg, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västernorrland i pressmeddelandet.

Påverkar cancerpatienter

En av de grupper som kan påverkas är cancerpatienter menar region Västernorrland, då Cancercentrum i Umeå som har patienter från hela Norrland nu har ett minskat antal vårdplatser och förlängda ledtider till följd av konflikten.

Även operationer inom ortopedisk kirurgi drabbas, det gäller allt från frakturkirurgi till akut ryggkirurgi på både barn och vuxna.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/cancerpatienter-i-vasternorrland-kan-komma-att-paverkas-av-strejk

Share the Post:

Related Posts