3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Personalbristen inom vården i Västernorrland väcker oro: ”Äldre människor som är sköra drabbas”

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

– Det är en prekär situation. Det gäller att se till att man håller patientsäkerheten högt, säger Peter Helsinger som minns hur det var under början av 2000-talet då man var tvungen att åka upp till Umeå för att göra kranskärlsröntgen på helgerna.

Kroniskt sjuka

Många av Hjärtlungs medlemmar är personer med en kronisk sjukdom som behöver löpande hjälp från såväl primärvård som specialistvård och ibland akutvård.

– Många behöver kolla upp sin medicinering, flera kan vara multisjuka. Man kan ha en hjärtinfarkt eller ha haft och vara diabetiker som behöver följas upp. Vården måste fungera även under semesterperioden, säger han.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/aldre-manniskor-som-ar-skora-drabbas-personalbristen-inom-varden-i-vasternorrland-vacker-oro

Share the Post:

Related Posts