3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Stölder av fyrhjulingar i Vindeln


Polisen har anledning att tro att personer särskilt inriktade på stölder av fyrhjulingar fortsatt befinna sig i länet, eller i angränsande län. Vi vill därför uppmana ägare till fyrhjulingar att vara uppmärksamma och vidta åtgärder för att minska stöldrisken.

  • Parkera fyrhjulingen i ett garage eller på en väl upplyst plats.
  • Använd gärna förstärkt skydd med spårmöjlighet i realtid, till exempel en GPS-puck.
  • Stöldskyddsmärk fyrhjulingen.
  • Begär reklamspärr på ditt fordon via Transportstyrelsen. På det sättet kan inte organiserade ligor få information om vilka fordon som finns registrerade på din adress.

Var vaksam om du ser obekanta fordon eller personer i ditt närområde. Försök då gärna att notera specifika detaljer som till exempel registreringsnummer. Fotografera om möjligt. Ring 112 vid pågående brottslighet. Tips kan lämnas via 114 14, du kan också Tipsa polisen via webben.

 

Länk: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/nord/2024/maj/stolder-av-fyrhjulingar-i-vindeln/

Share the Post:

Related Posts