3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

”Extremt dålig utredning” -Sollefteåläkare sågar sjukhusförslag

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Under tisdagen kom beskedet från de tre styrande partierna att man tänkte gå vidare med det konsultförslag för sjukhusen i länet som presenterades för en månad sedan.

Ville lägga ner helt

I sin poängvärdering av olika alternativ landade utredarna på Ernst & Young i att en avveckling av Sollefteå sjukhus vore det bästa för regionen på sikt, men man valde istället att sjukhuset skulle få en ny inriktning – vård av multisjuka äldre. Den verksamhet som finns idag, från de ortopediska operationerna, IVA, vårdavdelningarna till barnvården ska däremot avvecklas.

Sjukhusstriden i Sollefteå

Experter utan rätt kunskaper

Men Sollefteåläkaren Kajas Dovstad, välkänd liberal opinionsbildare, underkänner i en debattartikel i Svenska Dagbladet konsulternas rapport helt och menar dessutom att de medicinska experter som anlitats inte haft relevanta fackkunskaper.

Centralisering gagnar inte patientsäkerheten, menar Dovstad och pekar på att människor i glesbygd nu får upp till två timmars resa till närmaste akutsjukhus.

Managementkonsulter utan förståelse

Dessutom har utredarna helt hoppat över beredskapsaspekten, tycker hon, trots att Försvarsberedningen har lyft behovet av ett beredskapssjukhus i Norrland, inte minst efter Sveriges inträde i Nato.

Kajsa Dovstad menar i sin debattartikel att regeringen nu måste ta ansvar och se till att regionerna får tillgång till utredningskapacitet med hög kompetens i vårdfrågor – för att slippa ”managementkonsulter utan förståelse för verksamheten”

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/extremt-dalig-utredning-solleftealakare-sagar-sjukhusforslag

Share the Post:

Related Posts