3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Sundsvall firar 400 år: Lokalhistorikern Bent Fridholm berättar om stadens historia

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Folkmängden i Sundsvall fördubblades under 1800-talets första del, och än starkare var uppgången under resten av århundradet. Från att ha varit en av Norrlands viktigaste handels- och sjöfartsstäder blev Sundsvall nu även centrum för landets främsta träindustridistrikt. Därefter växte nya industriorter fram i stadens omgivning.

Tre stora bränder

Vid en brand 1888 ödelades nästan hela centrala Sundsvall och omkring 9000 personer blev hemlösa, det bidrog till att den gamla trähusbebyggelsen ersattes av den moderna stenstan.

– Något som många inte känner till är att hela staden brann ner även år 1721 och 1803 säger Bent Fridholm, lokalhistoriker.

Varierande befolkning

Jämfört med andra städer tog utvecklingen i Sundsvall fart fram till 1880-talet, för att sedan trappas ner. En mer dynamisk utveckling under efterkrigstiden har gjort Sundsvall med dess tätorter till ett av de befolkningsrikaste områdena i Norrland.

Se klippet ovan för Sundsvallshistorikerns tankar om de 400 åren som gått.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/sundsvall-firar-400-ar-bent-fridholm-berattar-om-stadens-historia

Share the Post:

Related Posts