3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Skalbagge stoppar avverkning – familjen går miste om 150 000

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Delar av den aktuella avverkningen godkändes men tre hektar undantogs utan ersättning, en skalbagge satte stopp och man går miste om 150 000 kronor.

– Det känns som ett slag i huvudet, säger Martin Nilsson.

LRF: ”Förlorar brukanderätten”

Lantbrukarnas riksförbund, LRF kräver nu att regeringen ser över artskyddsförordningen som innebär förbud för att störa arter och skada livsmiljöer. I en rapport menar LRF att den tolkning av förordningen som sker innebär en risk att skogsägare förlorar brukanderätten för sin mark.

– Vi tycker att det är viktigt att samhället är med och tar ansvaret, idag läger man över hela ansvaret och den ekonomiska kostnaden på familjeskogsbruket, säger Mikaela Johansson, vice ordförande i LRF.

Större barkplattbagge

Samtidigt finns reglerna för att skydda hotade arter. Den större barkplattbaggen är dödsdömd utan sin livsmiljö, precis som hundratals andra arter.

LRF förespråkar en ersättning som gör att skogsägare inte missgynnas ekonomiskt av att ha fridlysta arter på sin mark, men vill samtidigt att fridlysning inte ska påverka pågående skogsbruk och att arter ska skyddas där det gör störst nytta.

Martin Nilsson i Sollefteå har accepterat avverkningsförbudet på familjens mark men tycker att principen är fel.

– Man känner sig rättslös, säger han.

Regeringen avböjer intervju

SVT har sökt miljöminister Romina Pourmokhtari för en kommentar men hon har avböjt intervju men hennes pressansvarige meddelar följande:

”Regeringen menar att det är viktigt med ett regelverk som är rättvist och tydligt för markägare, som samtidigt ger ett effektivt artskydd.”

”Regeringskansliet och regeringen kommer att ta ställning till behovet av att se över tillämpliga bestämmelser i miljöbalken. Artskyddsutredningens betänkande ligger till grund för det arbetet.”

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/skalbagge-stoppar-avverkning-familjen-gar-miste-om-150-000

Share the Post:

Related Posts