Allt fler rapporter om spring under järnvägsbommar i Sundsvall – ”Träffades av fotsteget på loket”

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Genom Sundsvall går järnvägen ovan jord. Den korsar flera vältrafikerade gator och totalt finns tolv plankorsningar med bommar.

SVT:s genomgång visar på en ökning av allvarliga incidenter på spåren.

Incidenter vid järnvägskorsningar i Sundsvall

Hundratals rapporter med allvarliga incidenter

Mellan januari 2022 och februari 2024 har det kommit cirka 120 rapporter om tillbud och avvikelser. Då har vi bortsett från tillbuden som rör suicid.

Bara under knappt två månader i år har det rapporterats tio incidenter. Det är den högsta siffran för den perioden de senaste tre åren.

Person träffades av lok

Flera gånger har personer varit en hårsmån ifrån döden. I juli 2023 genar till exempel en person under fällda bommar när ett tåg från Green Cargo kommer. Klockan är 19.21. ”Personen träffades av fotsteget på lokets högra sida”, står det i rapporten.

I videon ser du fler exempel på allvarliga tillbud och bilder från de berörda plankorsningarna.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/allt-fler-rapporter-om-spring-under-jarnvagsbommar-i-sundsvall-traffades-av-fotsteget-pa-loket

Share the Post:

Related Posts