Skoterolyckor fortsätter ligga på hög nivå


Antalet snöskoterolyckor fortsätter att ligga på en hög nivå. Förra året inträffade tre olyckor med dödlig utgång och 364 personskadeolyckor med snöskoter, under 2022 inträffade totalt 315 snöskoterolyckor varav sju av dem hade dödlig utgång enligt siffror från Transportstyrelsen. Vanligaste orsaken är kollision med fasta föremål.

– För att snöskoterolyckorna ska minska måste den enskilde ta mer ansvar. Desto fler skotrar som är i drift desto fler olyckor, säger Daniel Pettersson, chef på trafiksektionen i polisregion Nord och fortsätter:

– Vi kan skapa förutsättningar för att antalet olyckor ska minska i form av kontroller, utbildning och närvaro ute i terrängen. Men, i slutändan är det den enskilde skoterföraren som måste ta ansvar för sin egen säkerhet.

Snöskoterolyckorna i Sverige sker främst i de fyra nordligaste länen, samt i Dalarna, under mars och april.

Snöskoterolyckor totalt per län i polisregion Nord

2021 2022 2023
Norrbotten 22 43 76
Jämtland 49 111 89
Västerbotten 52 86 80
Västernorrland 33 24 41

Körning på isar och i terräng

Under våren kan både snö- och isförhållandena snabbt förändras. Isarna kan vara förrädiska och är du osäker ska du hålla dig på land. Befinner du dig på fjället är det viktigt att hålla koll på väder- och lavinprognoser. Planera din tur och ta alltid med spade, bogserlina, karta och kompass.

Det finns även lagar och regler som ska efterföljas.

– Vi har enorma ytor att kontrollera och det blir ett problem när skoterförare till exempel kör sönder terrängen. Även där vill jag poängtera det egna ansvaret. Vi måste få till en ändrad attityd. Alla ska vilja göra rätt, säger Daniel Pettersson.


Kontakt

Eventuella frågor från media hänvisas till;

Daniel Pettersson, chef trafiksektionen, polisregion Nord
daniel.pettersson@polisen.se
010-568 36 97
Tillgänglig fram till klockan 16:30 tisdag den 25 mars 2024.

 

Länk: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/nord/2024/mars/skoterolyckorna-fortsatter-ligga-pa-hog-niva/

Share the Post:

Related Posts