Glenn Nordlund (S) öppnar för beredskapssjukhus i Sollefteå

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Glenn Nordlund poängterar samtidigt att det inte får drabba den vanliga vården.

– Vad skulle det innebära för regionen? Innebär det att vi får finansiering för det och stöd för rekrytering, frågar han sig.

Sverige och Nato

Sjukhusets framtid

Framtiden för sjukhuset utreds just nu och en första delrapport ska vara klar innan sommaren.

Socialdemokraten Glenn Nordlund, högsta politiska företrädare i region Västernorrland, tycker att det vore bra om beredskapsfrågan kunde bli en del i utredningen.

– Vårt län torde vara intressant, säger han till SVT. Det perspektivet borde kunna vara med i utredningen, säger han.

Natomedlemskapet ändrar läget

Utredningen, som är tänkt att vara klar vid årsskiftet, ska ju fundera på tre alternativ: nedläggning av sjukhuset, total återställning som det tidigare var eller verksamhet som den ser ut idag.

I klippet berättar Glenn Nordlund om hur Natomedlemskapet påverkar utredningen.

Vad är Försvarsberedningen?

Riksdagspartierna i försvarsberedningen håller på att diskutera utformningen av Sveriges försvar efter Natointrädet. Det handlar om att föreslå nya riktlinjer för den militära upprustningen. Slutbetänkandet ska presenteras senast 26 april 2024 med förslag på totalförsvarets fortsatta inriktning och utformning fram till 2030, men även perioden fram till 2035.

Källa: TT

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/glenn-nordlund-s-oppnar-for-beredskapssjukhus-i-solleftea

Share the Post:

Related Posts