”Vi kan inte garantera ungdomarnas säkerhet” –Solgläntans HVB-hem i Kramfors bryter medvetet mot reglerna

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Jennie Edman är föreståndare på Solgläntans behandlingshem utanför Kramfors, hon suckar när hon bläddrar i den tjocka pärm som innehåller de brister som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, slagit ner på bara de senaste två åren.

– De anser att Solgläntan jobbar med otillåtna begränsningsåtgärder säger hon.

”Det blir fel hur vi än gör”

På Solgläntan måste de ungdomar som kommer för att få behandling mot sitt drogberoende acceptera att personalen tar urinprov, visiterar deras väskor och beslagtar deras mobiltelefoner under vistelsen på behandlingshemmet. Trots att det strider mot IVOs direktiv.

– Bryter vi mot reglerna får jag massor av avvikelserer från IVO. Följer vi reglerna riskerar vi få in droger och och mer hot och våld och då får vi också avvikelser. Ibland undrar jag om det verkligen är värt det, säger Jennie Edman.

Får stöd av regeringen

Nyligen tillsatte regeringen en utredning som ska se över möjligheterna att kringgå direktiven, som är till för att skydda ungdomarnas integritet.

– Vi som jobbar på HVB-hem har länge vädjat om att vi ska få större befogenheter och äntligen känns det som om man börjar lyssna på oss säger Solgläntans föreståndare.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/vi-kan-inte-garantera-ungdomarnas-sakerhet-solglantans-hvb-hem-i-kramfors-bryter-medvetet-mot-reglerna

Share the Post:

Related Posts