Veterinären varnar: Salmonella hos katt ökar i Västernorrland

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

De flesta katter tillfrisknar på egen hand, men ibland blir de riktigt sjuka och behöver veterinärvård.

Att vara noga med handhygien, samt hantera sin katt med engångshandskar kan minska risken för att en själv blir smittad.

Kan bero på flyttfåglar

Viktoria har jobbat både i Tyskland och England. Men det var i Sverige som hon stötte på sin första salmonella smittade katt.

– Att antalet katter som smittas av salmonella i Västernorrland har ökat tror jag kan bero på flyttfåglar som stannar i just den här delen av landet, säger Viktoria Beumler.

SALMONELLA

Salmonella är en gramnegativ stavformad tarmbakterie som tillhör familjen Enterobacteriaceae.

Infektion med salmonella är en av våra mer kända och viktigare zoonoser (sjukdom eller smitta som kan spridas mellan djur och människa).

Infektion med salmonella sker vanligen oralt. Bakterien kan föröka sig i tarmen och orsaka skador på tarmslemhinnan med bland annat diarré som vanlig påföljd. Oavsett om en infekterad individ har symtom eller inte så kan bakterien utsöndras med avföringen. Nya individer kan smittas genom direktkontakt med smittad människa eller djur, eller indirekt via till exempel kontaminerade livsmedel eller kontaminerat vatten.

Smittspridningen underlättas av att salmonella kan överleva länge i omgivningen och under gynnsamma betingelser även tillväxa.

Salmonella regleras tillsammans med andra smittsamma sjukdomar i både svenska lagar, förordningar och föreskrifter samt i EU:s lagstiftning.

Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/veterinaren-varnar-salmonella-hos-katt-okar

Share the Post:

Related Posts