3E Media AB, Ljunganbladet och Hallsta Print

Sant eller falskt – har du koll på invasiva streptokocker?

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Tecken på allvarlig infektion är till exempel hög feber, sänkt medvetande, att man har svårt att få i sig vätska, får en kraftig hudrodnad eller blir förvirrad. Då är det viktigt att man snabbt söker vård.

Bästa sättet att förebygga spridning är god hygien.

Inkubationstiden är mellan ett och tre dygn. Diagnosen ställs via snabbtest, odling eller genom att bakteriens arvsmassa påvisas.

De invasiva grupp A-streptokockerna är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Källa: Folkhälsomyndigheten

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/sant-eller-falskt-om-invasiva-streptokocker

Share the Post:

Related Posts