3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Så mycket el kräver de nya gröna industrierna i Västernorrland

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

– Överskottet av el vänds i sin motsats i länet och blir istället ett underskott, säger frilansjournalisten och debattören Arne Müller, som bland annat skrivit böcker om gruvnäringen och engagerat sig i det som kommit att kallas den ”gröna industrin”.

Enormt elbehov

Arne Müller har gjort en beräkning – baserad på öppna källor – och fått fram en totalsumma: 15 terawattimmar (TWh) för de olika satsningarna i Västernorrland.

Nivån blir begriplig om man jämför med elkonsumtionen för hela landet 2023 som uppgick till 135 TWh enligt Energimyndighetens sammanställning.

Behövs tydliga prioriteringar

I länet handlar det om en rad planerade och påbörjade etableringar – från fossilfritt flyg- och fartygsbränsle, grafit till bilbatterier och vätgasfabriker.

Arne Müller menar att det saknas övergripande och tydliga prioriteringar hos politikerna när det gäller de så kallade gröna etableringarna.

– Hittills har det mest handlat om olika företag som presenterat idéer och politiker som blivit glada över planerna, säger han.

Att de stora behoven kommer att påverka elpriset för vanliga konsumenter är väl en rimlig gissning, men hur mycket återstår att se.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/sa-mycket-el-kraver-de-nya-grona-industrierna-i-vasternorrland

Share the Post:

Related Posts