3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Från arkivet: Fabriksdöden i Ådalen under 1960- och 70-talen

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Sågverksindustrin i Ådalen har anor sedan sent 1500-tal då den första vattendrivna sågen anlades i Lästa i Kramfors kommun.

Den första ångsågen i Väja byggdes 1867 och ett par decennier byggdes den intilliggande sågen i Dynäs. I början av 1900-talet slogs verksamheterna ihop.

Under sågverksepoken, från 1850 till 1950, stod sågverken och träindustrierna som ett pärlband i Ådalen. Några av dem var Nensjö (nedlagd 1964), Sandviken (stängdes 1979) och Svanö (nedlagd 1966).

Massnedläggningar

Under 50-talet började nedgången för branschen och under de efterföljande decennierna lades industri efter industri ner. Hundratals arbetstillfällen försvann i samband varje nedläggning vilket i sin tur ledde till en våg av utflyttning, inte minst av unga människor.

Sågen i Bollsta, som i början av 1900-talet var Sveriges största, blev dock kvar. Och nu när utvecklingen vänt igen och stora belopp satsats på investeringar är sågen en av världens modernaste i sitt slag.

Källor: Industriminnen i Ådalen, Kramfors kommun

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/fran-arkivet-fabriksdoden-i-adalen-under-1960-och-70-talen

Share the Post:

Related Posts