3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Dubbelspår på Ostkustbanan – en hett omdebatterad järnväg

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Det är en järnvägssträcka som är hårt belastad, men där det går långsamt med många stopp. Ostkustbanan måste rustas upp och få dubbla spår för att öka kapaciteten och göra resorna från och till norra Sverige snabbare.

Det är kravet som drivs politiskt av bolaget Nya Ostkustbanan, som ägs av Region Gävleborg och Region Västernorrland samt kommunerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik.

För Västernorrlands del är den 15 kilometer långa sträckan mellan Sundsvall och Dingersjö påbörjad – men det är många mil kvar.

Trafikverket om läget i för Ostkustbanan – just nu

I klippet förklarar SVT:s reporter turerna kring Ostkustbanan – hör också statsminister Ulf Kristerssons (M) DUBBLA löften om dubbelspår under valrörelsen.

Ulf Kristersson på besök i Sundsvall i augusti 2022 och på Sandö i april 2023. Han gav samma besked om Ostkustbanan vid bägge besöken. Hör honom i klippet. Foto: SVT

Vad innebär dubbelspår?

Ett dubbelspår består av två parallella järnvägsspår där tåg kan köra på varsitt spår utan att påverka varandra. Om det uppstår till exempel ett signalfel eller fordonsfel kan tågtrafiken lätt flyttas över till det intilliggande spåret. Dubbelspår ger mycket större kapacitet än enkelspår eftersom det gör att tågtrafiken kan rulla på i båda riktningarna, fler tåg får plats på spåren, och det blir lättare att utföra järnvägsunderhåll utan att störa trafiken.

Källa: Trafikverket

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/dubbelspar-pa-ostkustbanan-en-hett-omdebatterad-jarnvag

Share the Post:

Related Posts