Därför menar Scenkonst Västernorrland att det behövs en heltidsanställd orkester

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Region Västernorrland och Sundsvalls kommun vill att Nordiska Kammarorkestern ska bli en orkester på heltid istället för som nu på 60 procent, enligt en ny avsiktsförklaring.

20 nya jobb

Kommunen satsar därför en halv miljon och regionen satsar fem miljoner för att utöka verksamheten. Förhoppningarna är också att tjugo nya jobb skapas i länet i och med satsningen.

I klippet berättar vd:n för Scenkonst Västernorrland om varför han tror på satsningen.

avsiktsförklaringen från regionen och sundsvalls kommun

”Vår gemensamma avsikt är att om möjligt från och med 2027 erbjuda musikerna i Nordiska Kammarorkestern heltidsanställning, och därigenom skapa ett större musikutbud som ger fler av våra medborgare tillgång till sin egen orkester. För att möjliggöra detta ska bolaget och ägarna aktivt samarbeta för en ökad finansiering av verksamheten med syftet att stegvis kunna trappa upp tjänstgöringsgraden. Slutlig prioritering är en fråga för bolagets styrelse utifrån gällande ägardirektiv.”

Källa: Region Västernorrland

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/om-vi-vill-att-manniskor-ska-flytta-hit-behover-vi-kulturen

Share the Post:

Related Posts