Petra i Sundsvall är hjärtopererad och hemlös – sover på toaletter

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Drygt 1 800 barn bor med sina föräldrar i akuta eller tillfälliga boenden. Trots det visar de nya siffrorna att antalet personer som lever i hemlöshet i Sverige minskar något jämfört med de senaste siffrorna från 2017.

Det är över 9 400 barn med minst en förälder, som är i en hemlöshetssituation i Sverige i dag, enligt rapporten.

Färre hemlösa än 2017

Drygt 27 000 personer är hemlösa i Sverige i dag. Det är omkring 2 700 personer färre än i den senaste undersökningen.

– Att fler än 27 000 personer är i en hemlöshetssituation är dock något som måste tas på stort allvar och föranleda ytterligare åtgärder. Det är också mycket bekymmersamt att så många barn inte har något tryggt boende, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

Sover på toalettgolv

I Sundsvall har ett lokalt härbärge hittills i år identifierat ett 60-tal hemlösa som sökt hjälp. Man upplever en viss ökning.

Petra Källberg visar SVT:s reporter var hon ofta brukar sova – på golvet inne på en offentlig toalett i centrala Sundsvall.

– Jag får kämpa varje dag, säger hon och förklarar att hon inte längre har något hopp om en ljusare framtid.

I videon berättar Petra om sin situation och visar var hon brukar sova.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/petra-i-sundsvall-ar-hjartopererad-och-hemlos-sover-pa-toaletter

Share the Post:

Related Posts