Nedskärningarna på Sveriges Radio: Påverkar inte utbudet hos P4 Västernorrland

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Det är tuffa nedskärningar som ska genomföras inom Sveriges Radio den närmaste tiden. Kostnaderna ska minskas med 250 miljoner kronor. 180 av företagets totalt runt 2000 tillsvidaretjänster, alltså nästan tio procent, berörs.

Efter pensionsavgångar och naturliga avgångar kommer ungefär 100 personer att varslas om uppsägning.

För P4 Västernorrlands del blir nedskärningarna inte så märkbara för lyssnarna vad det gäller programutbudet.

Minskade resurser

– Vi kommer inte att få mindre sändningstid, och inga programpunkter kommer att dras in på grund av det här. Men vi kommer att få minskade resurser, motsvarande en och halv tjänst, på stationen. Och en av tre arbetsledarfunktioner in, säger Susanne Helsing.

Resurser kommer att föras över från alla lokala P4-stationer till en ny central digital organisation som bland annat ska förstärka SR:s bevakning på kvällar och helger.

Den 1 april ska Sveriges Radions nya organisation träda i kraft.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/nedskarningarna-pa-sveriges-radio-paverkar-inte-utbudet-hos-p4-vasternorrland

Share the Post:

Related Posts