3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Sällsynt fjäril har setts i Torsboda – kan påverka fabriksetablering

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Lagstiftningen förbjuder intrång på mark där Mnemosynefjärilen finns, och Länsstyrelsen kräver nu en fördjupad inventering och en historisk kartläggning av fjärilens förekomst i Torsbodaområdet.

– I dagsläget så påverkar inte Mnemosynefjärilen direkt etableringen utan bakom länsstyrelsen så pågår en samrådsprocess där frågor har dykt upp som bolaget behöver utreda, säger Daniel Yngsell miljöanläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland.

Men att den fridlysta fjärilen setts i området var delvis sekretessbelagt av länsstyrelsen från början. Efter att Sundsvalls Tidning begärde en omprövning av sekretessen visade det sig att flera skyddade arter hade påträffats. De Skriver även att Länsstyrelsen uppmanar nu PTL att noggrant utvidga inventeringen och undersöka historiska data för att fastställa om mnemosynefjärilen har funnits tidigare och i så fall när det var.

– När ansökan skickas in till mark- och miljödomstolen och ansökan ska prövas så ska det finnas ett tillräckligt kunskapsunderlag om miljökonsekvensbeskrivningen, säger Daniel Yngsell.

Länsstyrelsen inväntar nu att ansökan skickas till mark- och miljödomstolen.

Hör mer i videon om varför länsstyrelsen maskerade uppgifter om fjärilen.

mnemosynefjäril

Mnemosynefjärilen är en art som finns kvar endast i vissa delar av Sverige, såsom Blekinge, Uppland och Medelpad. Dess population har drastiskt minskat sedan 1960-talet och den är nu hotad. Orsakerna till nedgången är inte helt klara, men det kan vara kopplat till förändringar i fjärilens livsmiljö.

Det är möjligt att mänskliga aktiviteter, såsom förstörelse av deras livsmiljö, klimatförändringar eller användning av kemikalier, har påverkat dessa fjärilar negativt. För att bevara mnemosynefjärilen är det viktigt att identifiera och åtgärda dessa påverkande faktorer.

Källa: Länsstyrelsen

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/sallsynt-fjaril-har-setts-i-torsboda-kan-paverka-fabriksetablering

Share the Post:

Related Posts