3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Tung trafik inblandad i var fjärde dödsolycka

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Sannolikheten för att man ska råka ut för en frontalkollision med ett tungt fordon har ökat på svenska vägar. Sedan år 2000 har den tunga trafiken ökat med cirka 30 procent, enligt Trafikverket.

– Med allt mer tung trafik ökar risken för att krocka med ett tungt fordon vid en mötesolycka, konstaterar Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet på Trafikverket.

Tre gånger så hög dödsrisk

Vid en frontalkollision med ett tungt fordon är risken för att dödas tre gånger så stor jämfört med en kollision med en personbil.

2023 uppvisar en negativ trend i den svenska trafiken med flest dödade sedan 2018. Samtidigt har inte antalet dödade i olyckor med tunga fordon ökat i samma takt som ökningen av tung trafik. Maria Krafft menar att man lyckats hålla jämna steg med hjälp av trafiksäkerhetsåtgärder.

Tung trafik vid var fjärde dödsolycka

Vid ungefär var fjärde trafikolycka med dödlig utgång är ett tungt fordon inblandat. Ofta klarar sig den som finns i det tyngre fordonet bättre än den som åker i en personbil.

År 2023 uppvisar ovanligt många olyckor där människor som förolyckats färdats i tunga fordon. Maria Krafft ser utfallet som en tillfällig slump men menar att det krävs mer arbete för att begränsa antalet olyckor med tunga fordon.

– Det är en stor utmaning att förebygga de olyckor som sker, säger hon, men menar samtidigt att utvecklingen går framåt.

– Vi tittar på hur tunga fordon skulle kunna utformas, till exempel bättre deformationszoner och system med autobromsar som kan rädda liv.

I videon förklarar Maria Krafft vad som orsakar dödsolyckor där tunga fordon är inblandade och om mitträcken kan hindra den typen av olyckor.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/tung-trafik-inblandad-i-var-fjarde-dodsolycka-risken-att-krocka-med-tungt-fordon-har-okat

Share the Post:

Related Posts