3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

”Ett av Europas viktigaste klimatprojekt” – miljardsstöd till bioraffinaderiet i Östrand

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

EU-organet Cinea, European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, definierar projektet som spetsteknologi inom biobränslseområdet och beräknar att runt 650 indirekta jobb kan skapas i närområdet när produktionen är igång. Själva driften av anläggningen kommer kräva mellan 50 till 100 anställda, enligt SCA:s beräkning,

Sätter press på SCA

Det är, enligt EU, ”världens första bioraffinaderi i kommersiell skala” och det nära samarbetet med Östrands pappersbruk pekas ut som extra intressant.

– Det visar på värdet på den här satsningen, säger Roger Östlin, vd för Biorefinery Östrand.

Beskedet från EU sätter också press på SCA att öka takten i Östrand.

– Ja, det hoppas vi, det blir ju mer känt och vi hoppas att både myndigheter och leverantörer ska prioritera det här.

SCA:s raffinaderi i Göteborg klart

SCA är samtidigt delägare i nu färdigbyggda Gothenburg Biorafinery där 2,5 miljarder kronor har investerats. När det nu står klart kan större fokus riktas mot Östrandprojektet:

– Ja, men så är det. Vi håller på och starta upp anläggningen i Göteborg och det kommer pågå under 2024, men vi kan nu föra över projektresurser hit, säger Roger Östlin.

Upp till 2 000 personer för att bygga

När väl själva raffinaderiet ska byggas kommer det krävas mellan 1 500 och 2 000 personer för den uppgiften.

Den stora frågan just nu rör det enorma behovet av el för produktion av biobränslen – uppemot 3 TWh krävs.

Roger Östlin tror också att det här EU-beskedet kommer att snabba på myndigheternas hantering av nödvändiga tillstånd:

– Ja, jag tror det kommer att hjälpa. Vi är beroende av en elnätsanslutning för att kunna fatta ett slutligt investeringsbeslut.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/ett-av-europas-viktigaste-klimatprojekt-miljardsstod-till-bioraffinaderiet-i-ostrand

Share the Post:

Related Posts