Sundsvalls kommun anmäler sig själv till IVO – missade utredningar i flera år

59

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Principen är att risker och brister som uppmärksammas genast ska hanteras för att undvika att eventuella missförhållanden kvarstår eller förvärras så att brukare far illa.

Hur många ärenden det rör sig om och allvarlighetsgraden i dem kan man inte svar på i dagsläget.

– Vi har själva inte hunnit fördjupa oss i det. Utan vi har uppmärksammat att det finns brister och det är allvarligt, säger Annika Eriksson som är stabschef i vård- och omsorgsförvaltningen.

Åtta år utan systematik

I Sundsvalls kommun har man nu upptäckt att rapporter om avvikelser inte utretts enligt gällande regelverk och det rör sig om lång tid. Åtta år mellan 2015 och 2023.

Det är ju väldigt lång tid- hur kan ni inte ha upptäckt det tidigare?

– Det är en fråga vi också vill ha svar på.

Stort antal rapporter

Det hela upptäcktes vid en kontroll nyligen. Det rör sig om ”ett stort antal registrerade rapporter” som skickats från enhetschef för vidare utredning. Det framgår av anmälan.

Merparten av rapporterna är inte utredda och inte heller är utredning påbörjad.

Anmälan till IVO

I början av april skickade stabschefen inom vård- och omsorgsförvaltningen, Annika Eriksson en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Där framgår att kommunen själv anser att det rör sig om ett allvarligt missförhållande.

Anmälan enligt lex Sarah som kommunen skickat till IVO. Foto: Anna Beijron SVT

– Det kan också vara så att det finns ärenden som är hanterade på rätt sätt men det framgår inte av det avvikelsesystem vi har.

Ytterst ansvarig för verksamheten är vård- och omsorgsnämnden. Bristerna upptäcktes av förvaltningens kvalitetscontrollers. Det är nya befattningar som skapats för att stärka verksamheterna.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/sundsvalls-kommun-anmaler-sig-sjalv-till-ivo-missade-utredningar-i-flera-ar