Alla måste ta ett ansvar på vägarna

62


–Alla måste ta ett större ansvar ute på vägarna om vi ska kunna minska antalet döda och svårt skadade på våra vägar, säger Roger Nilsson, gruppchef för trafikpolisen i Umeå. 

Tidsvinsten med en högre hastighet är försvinnande liten, medan riskerna ökar avsevärt.

Trafikanter slarvar med släp

Kom ihåg att starta i god tid, vara utvilad, gärna utrustad med ett en stor portion tålamod – och självklart nykter!

Det är viktigt att du håller ett gott avstånd till framförvarande bil då stoppsträckan på vinterväglag kan vara lång och det kan förekomma snörök.

Av tidigare erfarenheter har polisen lagt märke till att många som drar släpvagn följer med i samma tempo som övrig trafik, trots att hastighetsbegränsningen med släp är 80 kilometer i timmen. Tyvärr förekommer det också att trafikanter har slarvat med att ta reda på hur tungt släp de får dra – något som kan leda till att man kan bli rapporterad för olovlig körning.

Polisen kommer att finnas ute på vägarna i länet för att se till att trafikanter kan känna sig trygga – och ibland även för att påminna om vilka regler som gäller.

 Kör försiktigt!

 

Kontakt:

Roger Nilsson – PO Västerbotten

Jimmy Norberg – PO Jämtland

Olov Nilsson – LPO Medelpad

Per Hartman – PO Norrbotten

Mer om polisens arbete i trafiken. 

 

Länk: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2023/april/kor-forsiktigt-i-pask/