Varning för stölder av entreprenadmaskiner

63


  • Förvara nycklarna på ett säkert ställe
  • Lämna aldrig stöldbegärliga saker kvar i hytten
  • Lås alltid maskinen när den lämnas obemannad
  • Parkera fordonet i ett garage eller på en väl upplyst plats. Garage och plats bör gärna vara larmad, helst med kamera. Använd gärna förstärkt skydd med spårmöjlighet i realtid, gärna gps-puck vid högt godsvärde
  • Blockera vägen in till arbetsplatsen under nätter och helger
  • Stöldskyddsmärk ditt fordon och/eller din GPS-utrustning med till exempel MärkDNA: https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/markdna/

 

Länk: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2023/mars/varning-for-stolder-av-entreprenadmaskiner/