Åklagaren bekräftar: Person under 15 år misstänkt för inblandning i Bosvedjeskjutningen

28

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Skjutningen som utreds som försök till mord och medhjälp till försök till mord skedde i bostadsområdet Bosvedjan på kvällen den 2 december i fjol. Tre personer blev beskjutna, varav en träffades och fördes till sjukhus.

För närvarande är alltså totalt nio personer misstänkta, av varierande grad, som Karin Everitt uttrycker det – men ingen sitter just nu häktad i ärendet.

Förundersökningen omges fortfarande av sträng sekretess och alla inblandade parter i ärendet har yppandeförbud.

En av de misstänkta är en person som är under 15 år.

En parallell utredning

Karin Everitt vill inte uppge personens ålder. Inte heller om det handlar om en flicka eller pojke, eller mer exakt vilka brottsmisstankar som gäller mot just den personen.

För första gången bekräftar Karin Everitt också att det finns gemensamma nämnare mellan skjutningen i Bosvedjan och den stora polisinsatsen på flera adresser i Sundsvall i slutet av januari.

– Det finns vissa beröringspunkter men jag vill inte gå närmare in på vad de består i, säger Karin Everitt.

Finns det personer som förekommer i båda ärendena?

– Ja, så är det.

Barn som är under 15 år och begår brott kan inte ställas till ansvar juridiskt och inte dömas till straff. De redovisas inte heller i statistiken över misstänkta personer.

Utredningar mot barn under 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta beslut om åtgärder, till exempel olika stöd- och vårdinsatser.

En domstol kan dock pröva skuldfrågan genom en så kallad bevistalan när det rör sig om mycket allvarliga brott som exempelvis mord eller grov våldtäkt. En bevistalan får bara ske om det begärs av socialnämnden, Socialstyrelsen eller barnets vårdnadshavare.

Om bevistalan begärs får åklagaren väcka sådan om det krävs ur allmän synpunkt. I den bedömningen ska åklagaren bland annat värdera om bevisningen hade varit tillräcklig för ett motsvarande åtal mot en straffmyndig person.

Vid bevistalan tar domstolen ställning till om barnet har begått brottet eller inte, men någon påföljd utdöms alltså inte.

Källa: Åklagarmyndigheten

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/person-under-15-ar-misstankt-for-inblandning-i-bosvedjeskjutningen