Landområde skapas i Timrå för SCA:s bioraffinaderi – men elfrågan avgörande

32

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Skogsjätten SCA lämnade in den första ansökan för projektet redan 2017, alltså för sex år sedan.

Bolaget har tillstånd att tillverka 300 000 ton biodrivmedel årligen vilket skulle täcka inrikesflygets behov för ett års transporter. Det planerade raffinaderiet ska i stort sett kopplas ihop med bolagets massafabrik i Östrand.

Ett område stort som 40 fotbollsplaner ska göras klart, och en del av Skönviken fylls igen för att ge plats för anläggningen. Men om det verkligen kommer att byggas ett bioraffinaderi på platsen är alltså fortfarande inte avgjort.

”Flera hundra miljoner”

Exakt hur mycket man investerar i det förberedande arbetet vill bolaget inte uppge, utan talar om ”flera hundra miljoner”.

Men för att projektet någon gång ska bli verklighet krävs att man hittar en lösning på det enorma behovet av elström som tillverkningen kräver.

I klippet; Roger Östlin, chef för SCA Biorefinery om frågan som avgör hela projektet.

Ett bioraffinaderi är en anläggning för produktion av till exempel kemikalier, bränsle och energi  framställt från en biobaserad råvara. Ett bioraffinaderi kan jämföras med ett oljeraffinaderi där råolja raffineras till många olika produkter.

En förhoppning är att bioraffinaderier skall kunna ersätta oljeraffinaderier och därmed minska samhällets beroende av fossil olja och på lång sikt minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Källa: Wikipedia

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/nytt-land-byggs-for-sca-s-bioraffinaderi-men-elfragan-helt-avgorande