Skolsköterskan Margareta Eidenvall i Örnsköldsvik möter unga som utsätts för våld: ”Inte bara fysiskt”

27

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Just nu pågår en nationell kampanj för att belysa våld i ungas partnerrelationer. Vid Örnsköldsviks gymnasium har det bland annat ordnats föreläsningar med kvinnojouren, men också påbörjat ett längre arbete för att motverka och upptäcka unga som blir våldsutsatta.

– Vi har under det här läsåret att börja fråga om erfarenhet av våld och sexuell hälsa i det hälsocentral vi har med elever i årskurs 1. Det gör vi utifrån en metod som heter sexit. Det kan vara våld som är fysisk, psykisk, digital eller sexuell, säger skolsköterskan Margareta Eidenvall vid Örnsköldsviks gymnasium.

Ingen våldsutövare har sökt hjälp

Att själv bli utsatt för våld kan fortfarande upplevas tabubelagt. Samtidigt har Margareta i sitt arbete aldrig mött någon ungdom som berättat att de själva utsatt någon för våld.

– Jag tror att det nästan är ännu mer skambelagt att vara någon som utsätter andra, men det är viktigt att vi lyfter att det finns hjälp för dem också att hantera det de känner som gör att man i så fall utsätter någon annan för våld, säger Eidenvall.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Hör skolsköterskan tre tips till dig som är orolig för en ung person i din närhet Foto: SVT/Anna Quayle

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/orolig-for-att-en-ung-i-din-narhet-blir-utsatt-for-vald-hor-elevhalsans-tips