Lägsta barnafödandet på 21 år i Jämtlands län

43

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

I Jämtlands län föddes 1 170 barn under förra året.

– Senast det föddes färre barn i Jämtland var 2001. Då föddes det 1 152 barn i länet, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB i ett pressmeddelande.

Utvecklingen är densamma i resten av landet: i 20 av 21 län minskade antalet nyfödda år 2022 jämfört med år 2021.

Lågkonjuktur och utbildningsnivå påverkar

Historiskt sett har barnafödandet påverkats av faktorer som utbildningsnivå, ekonomiska konjunkturer och förändringar inom familjepolitiken.

– Det är svårt att säga exakt vilka faktorer som ligger bakom det minskade barnafödandet under 2022. Men vi ser att antalet födda barn per kvinna minskar bland både Sverigefödda och utrikesfödda kvinnor, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

Men trots det minskade antalet nyfödda i länet så ökade ändå den totala befolkningsmängden i Jämtlands län med 616 invånare till 132 670 personer år 2022 jämfört med året innan.

Det är främst inflyttningen som gör att folkmängden ökat, enligt statistikmyndigheten SCB.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/lagsta-barnafodandet-pa-21-ar-i-jamtlands-lan