Så ska Polisen och Sundsvalls kommun arbeta för att motverka kriminella nätverk

93


Sundsvallsborna känner sig i regel tryggare än i riket i genomsnitt. Men det finns utmaningar. Utifrån aktuell lägesbild kompletterar nu Polisen och Sundsvalls kommun sitt trygghetsarbete med ett gemensamt handslag mot motverkande av kriminella nätverk – och för att intensifiera arbetet mot rekrytering av unga till kriminella miljöer.

– Är man inte på fel plats eller rör sig i kriminella miljöer så har risken att bli utsatt för brott i Sundsvall aldrig varit lägre, säger Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef i Sundsvall.

Den årliga trygghetsmätningen utförs av Polisen i samarbete med Sundsvalls kommun och Stadsutveckling i Sundsvall AB. Den är också ett viktigt verktyg för hur Sundsvalls centrum ska vidareutvecklas.

– Undersökningen visar bland annat att det synliga missbruket oroar. Därför fortsätter vår viktiga samverkan, bland annat har vi nyligen invigt nya Hållplats Stenstan, säger Jonas Albecker, vd Stadsutveckling i Sundsvall AB.

Niklas Säwén, (S), kommunstyrelsen vice ordförande och Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef i Sundsvall, skakade hand och satte sina signaturer på en gemensam plan med tio punkter som ska åtgärdas:

  1. Finansiering av SSPF förlängs till 2025. (länka till tidigare nyhet med faktaruta om SSPF)
  2. En gemensam samordningsgrupp mot nyrekrytering av barn och unga till kriminalitet inrättas.
  3. Rutiner och modeller för personer som vill hoppa av kriminella miljöer och nätverk.
  4. Ta fram modeller för samarbete runt familjer som vill bryta destruktiva livsmönster.
  5. Utöka samarbetet med civilsamhället i arbetet med att stärka vårdnadshavare och höja förtroendet för socialtjänsten.
  6. Ta fram åtgärdsförslag för att skapa trygga offentliga miljöer och minska narkotikahandel i offentliga miljöer och bostadsområden.
  7. Bjuda in restaurangnäring, hotellnäring och handeln till ett utökat gemensamt brottsförebyggande arbete.
  8. Genomföra gemensamma kommunikations- och informationsinsatser i syfte att minska narkotikaanvändandet.
  9. Vidta åtgärder för att öka antalet vuxna som deltar vid kvälls- och nattvandringar i olika delar av kommunen.
  10. Fortsätta utveckla samarbetet för att omsätta kommunfullmäktiges nollvision mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

– Det är glädjande att Sundsvall som helhet upplevs som så pass tryggt men vi kan inte sakta ner i vårt trygghetsskapande arbete för det – tvärtom. Vi gör mycket men vi behöver göra mer, säger Niklas Säwén, (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

 

Länk: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2023/februari/sa-ska-polisen-och-sundsvalls-kommun-arbeta-for-att-motverka-kriminella-natverk/