Frimurarna måste lämna rådhuset – Östersunds kommun säger upp hyresavtal

42

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Frimurarna var bland de allra första hyresgästerna i rådhuset och har haft sina lokaler där sedan det stod färdigbyggt 1912. När Östersunds kommun nu bygger om sina kontorslokaler i huset intill, ska även rådhuset få sig en uppdatering.

Bland annat ska arbetsmiljön förbättras, brandskyddet stärkas samtidigt som strama kulturminnesskydd ska följas.

– Vi kommer att behöva större ytor, så vi måste ha full rådighet över den här huskroppen, säger Hans Green, fastighetschef på Östersunds kommun.

Har haft ”låg hyra”

För drygt 60 000 kronor per år har Frimurarna haft översta våningen i Rådhusets södra flygel för sig själva, med en särskild ingång från rådhustrappan. Hans Green menar att det är en låg hyra organisationen fått betala.

– Ska man återhyra den så får man räkna med att det kommer vara en marknadshyra som är anpassad efter läget mitt i Östersund, säger han.

Frimurarna avböjde intervju

Om Frimurarna inte kan komma tillbaka är det oklart var de ska husera. Genom en företrädare för den lokala organisationen har man avböjt vår intervjuförfrågan, men meddelar att man är missnöjd med dialogen med kommunen.

Hans Green vill understryka att kommunen inte har något emot Frimurarna, utan att uppsägningen av hyresavtalet enbart beror på renoveringsbehoven.

I inslaget berättar Hans Green vad som kan komma att hända i Frimurarnas lokaler.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/frimurarna-maste-lamna-radhuset-kommunen-sager-upp-hyresavtalet