Nytt medborgarlöfte klart för Ånge Kommun

127


Nytt medborgarlöfte klart för Ånge Kommun

Igår tecknade polisen och Ånge kommun ett nytt medborgarlöfte och samverkansöverenskommelse för 2023-2024.

Medborgarlöftet syftar till att ge medborgarinflytande inom de områden som upplevs viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten. 

Medborgarlöftet skrevs under av Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef i Medelpad och Erik Lövgren, kommunalråd i Ånge kommun.

Följande områden identifieras som viktiga för det trygghetsskapande arbetet:

  • Fokus på att förebygga och förhindra den ökning av våldsbrottslighet i form av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som finns.
  • Fokus på synlighet och samverkan för att reducera känslan av upplevd otrygghet och oro för exempelvis inbrott.
  • Fokus på målgruppen ungdomar för att reducera risken att ungdomar utvecklar missbruk.
  • Fokus på trafiksäkerhet för att reducera hastighetsöverträdelser och busåkning för att minska känsla av otrygghet och risk för tillbud.

 

Länk: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2023/februari/nytt-medborgarlofte-klart-for-ange/